Vrácení a reklamace zboží

REKLAMACE

Při reklamaci postupujte následujícím způsobem:

1. Reklamační formulář - Vyplňte REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ a dejte ho do balíku. Dokument musí obsahovat jméno a příjmení, e-mail nebo korespondenční adresu, telefonní číslo, číslo výrobku a důvod reklamace, datum nákupu a datum výskytu vady.

2. Odeslání výrobku - při reklamaci zašlete výrobek se všemi doplňky a kopii paragonu nebo faktury. Balík zašlete doporučeně.

3. Odeslání - Reklamovaný výrobek zašlete na adresu:
Tomáš Wowra.
Svatováclavská 7/3
733 01, Karviná - Fryštát

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Dle platné právní úpravy můžete zboží vrátit do 14 dnů. K odstoupení od smlouvy a vrácení zakoupeného zboží použijte FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ a zašlete jej na naši adresu spolu s vraceným zbožím: 

Tomáš Wowra
Svatováclavská 7/3
733 01, Karviná - Fryštát

Do balíku s prohlášením a vraceným zbožím dejte také veškeré doplňky, které jste obdrželi spolu se zbožím, a paragon nebo fakturu. Balík pošlete doporučeně.

Detailní podmínky Vrácení a Reklamace zboží jsou specifikovány v Nákupním řádku MRS System.


Doskočíte výše, poběžíte rychleji, Vaše hra bude důraznější!

Seznamte se s produkty MRS